Kempische Amateur Radioclub PI4KAR
Bladel opgericht 10 november 1993
 
 
 

AGENDA&NIEUWS

Innovatieprijzen uitgereikt

Kijk op de pagina  Innovatieprijs

 koffie donderdagavond bij pi4kar in Bladel

Donderdagavond 

Bijeenkomst in het KARhome, loop binnen vanaf 19.30

De radioshack is open, apparatuur en koffie staat klaar. 

Route:  Leemskuilen 16 B, 5531 NL, op het Gildeterrein in Bladel


 

1e zaterdag van de maand                 

Vanaf 13 uur knutselmiddag in het KARhome. 

De radioshack is open, apparatuur en koffie staan klaar. 


Veilingen bij de VERON Eindhoven

Zoals de meesten van jullie wel weten, is een van de activiteiten van de Veron afdeling Eindhoven een maandelijkse veiling en verkoop.
Deze veiling en verkoop is vanuit het verleden formeel een activiteit geweest voor enkel de leden van de afdeling Eindhoven van de Veron.
Omdat de belangstelling wat terugliep en er geen goede redenen meer waren om dit zo te houden heeft het bestuur van de afdeling Eindhoven op voorstel van de veilingmeester besloten deze regel op te heffen en de veiling en verkoop open te stellen voor alle radio-amateurs in de regio.

De regels voor de veiling en verkoop zijn dus vanaf nu als volgt:
1. De veiling- en verkoopavond van de Veron afdeling Eindhoven staat open voor alle radio-amateurs, die lid zijn van een van de amateur-verenigingen en/ of afdelingen in de regio, dus zowel Veron, VRZA als de KAR.
2. Iedereen mag spullen ter veilig aanbieden. Een deel van de opbrengst ( 25% ) komt ten goede aan de afdeling Eindhoven; de rest is voor de verkoper.
3. Spullen, die aangeboden worden, horen bij onze radio-hobby.
4. Niet verkochte spullen moeten weer door de aanbieder mee naar huis worden genomen.
Uit de praktijk is gebleken, dat de meeste zaken voor "kwartjes" van eigenaar wisselen, dus verwacht niet er rijk van te worden HI....
De veiling en verkoop is in principe elke 2e maandag van de maand in Wijkgebouw 't Slot, Kastelenplein 167, 5653 LX  Eindhoven, aanvang 20:00 uur.
Door enkele wijzigingen in de agenda is de eerstvolgende veiling en verkoop pas op maandag 16 april.
Zie de convo van de VERON afdeling Eindhoven voor verdere data.  https://a13.veron.nl/agenda-2/

73 Kees PE1BEY,  veilingmeester.

 

 KAR REMOTE SDR RX


Een goeie antenne is meer waard dan 1 kw, zeker bij ontvangst is een goeie antenne in een ideale omgeving zonder de man-made noise vandaag de dag niet meer voor elke Urbane amateur haalbaar.

Op het KARterrein is het RF rustig en de ontvangst super..
De bedoeling is om je de gelegenheid te geven om real-time in te laten loggen in de HF-ontvanger die in het KARhome aan de antennes hangt. Chris PA7U en Harry PE2HD hebben een goed plan op papier gezet.
Lees de bijgaande PDF naar geef je reactie:  webmaster@pi4kar.net


 

Plan Egyptische Poort Bladel.

Wij hebben als radioclub PI4KAR na de openbare belofte van de wethouder vorige in oktober 2016, "dat wij mogen blijven met ons clubgebouw", flink geïnvesteerd in onze home, techniek, infrastructuur en omliggend terrein. 

Het ledenaantal is toegenomen, we kunnen ons nu permitteren om jonge mensen uit de deze Kennisregio te informeren over techniek en communicatie. 
Wij houden de gemeente en partijen aan deze belofte om onze toekomst te zekeren.