Kempische Amateur Radioclub PI4KAR
Bladel opgericht 10 november 1993

PI4KAR  

De Kempische Amateur Radioclub PI4KAR is opgericht op 10 november 1993 in Bladel, met het ideëel doel om in de Kempen de Radioamateurs en in techniek geïnteresseerden bij elkaar te brengen. 

"Verenigingen zijn de krenten in de pap van de samenleving".

Wij beschikken over een eigen home aan de Leemskuilen (naast de Gilde) in Bladel, deze is bruikbaar als contestlocatie, vossenjagen in de prachtige natuur en kleine bijeenkomsten. Leden hebben altijd toegang tot het JMC home via een elektronisch toegangs- en bewakingssysteem.

PI4KAR 


De opbrengst van de bekende KARradio/techniekmarkt wordt geïnvesteerd in de vereniging en aan jeugd en ouderen, om deze voor te lichten over het zend-amateurisme en techniek in het algemeen. 

Hiervoor organiseren wij open dagen en houden de drempel om lid te worden van onze vereniging (financieel) laag.

De Belgische en de Nederlandse Kempen bieden naast de historie, ook veel prachtige natuurgebieden en Bourgondische charmes. 

De "Contente Mens" en de ‘Acht Zaligheden', zijn typerend voor de Brabantse Kempen. 
Deze verwijzen naar de geschiedenis van de streek en naar het gemoedelijke karakter van de Kempische bevolking.

Wij bieden informatie, bijeenkomsten, en Kempische gezelligheid, voor leden en belangstellende.

 

Kijk op onze Facebookpagina Kempische Amateur Radioclub


 
 
 
E-mailen
Map