Kempische Amateur Radioclub PI4KAR
Bladel opgericht 10 november 1993


RADIORONDE

Radioronde op donderdagavond om om 20 uur op 145.325 

tijdens de Coronabeperkingen ipv de donderdagavond bijeenkomsten in het Karhome
Herijking N- Amateurs  Mona Keijzer, is de verantwoordelijke Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat waaronder Agentschap Telecom valt, het uitblijven de herwaardering van de N machtiging is zonder enige reden, de tariefwijzigingen en extra handhavingskosten werden wel even snel doorgevoerd.                  Stuur als N amateur de volgende mail naar: https://www.facebook.com/MonaKeijzer/ 

Geachte mevrouw Keijzer,
Ik ben radiozendamateur in de categorie Novice. Er ligt al een jaar een stuk afkomstig van het Agentschap Telecom welke onder uw Ministerie valt over uitbreiding van de mogelijkheden voor de Novice zendamateurs. Naar wat ik begrepen heb, ligt dit document te wachten op uw ondertekening en publicatie in de Staatscourant. Graag wil ik uw aandacht hiervoor vragen om dit zo spoedig mogelijk te ondertekenen en te publiceren in het staatsblad.
Met vriendelijke groet, naam email en call.


Reactie van Staatsecretaris Mona Keijzer;

Dag..., dank voor je bericht. De voorbereiding van de wijzigingsregeling heeft zoals eerder aangegeven een tijd stilgelegen en daardoor langer geduurd dan gepland. De voorbereiding van een dergelijke wijziging vergt afstemming tussen Agentschap Telecom en de beleidskern in Den Haag. De oorzaak van de vertraging is omdat er prioriteit is gegeven aan de noodzakelijke wetsvoorstellen en aanpassingen als gevolg van de corona epidemie en andere acute werkzaamheden. 
We begrijpen dat de zendamateurs graag willen dat de wijziging doorgevoerd wordt. Het ministerie is hard aan het werk om ervoor te zorgen dat de tekst van de Regeling klopt en dat de wijziging doorgevoerd wordt. Zodra dit kan en de wijziging ondertekend is en gepubliceerd is in de Staatscourant, zal dat uiteraard gecommuniceerd worden. 
Namens staatssecretaris Mona Keijzer, ^MV


PI4KAR

De Kempische Amateur Radioclub PI4KAR is opgericht op 10 november 1993 in Bladel, met het ideëel doel om in de Kempen de Radioamateurs en in techniek geïnteresseerden bij elkaar te brengen. 

"Verenigingen zijn de krenten in de pap van de samenleving".


Wij beschikken over een eigen home aan de Leemskuilen (naast de Gilde) in Bladel, deze is bruikbaar als contestlocatie, vossenjagen in de prachtige natuur en kleine bijeenkomsten. Leden hebben altijd toegang tot het JMChome via een elektronisch toegangs- en bewakingssysteem.

Wij zien het JMChome als een verbindende factor in onze vereniging. Mensen moeten samenkomen, elkaar ontmoeten, samen gaan werken of recreëren. Ook ideeën komen hier samen en zorgen voor méér verbinding in de samenleving. We zien het JMCHome als een centrale plek, een middelpunt, een huiskamer, een plek waarin de bezoeker zich thuis voelt.


De opbrengst van de bekende KARradio/techniekmarkt wordt geïnvesteerd in de vereniging en aan jeugd en ouderen, om deze voor te lichten over het zend-amateurisme en techniek in het algemeen. 

Hiervoor organiseren wij open dagen en houden de drempel om lid te worden van onze vereniging (financieel) laag.

De Belgische en de Nederlandse Kempen bieden naast de historie, ook veel prachtige natuurgebieden en Bourgondische charmes. De "Contente Mens" en de ‘Acht Zaligheden', zijn typerend voor de Brabantse Kempen. 

Deze verwijzen naar de geschiedenis van de streek en naar het gemoedelijke karakter van de Kempische bevolking.

Wij bieden informatie, bijeenkomsten, en Kempische gezelligheid, voor leden en belangstellende.

 


E-mailen
Map