Kempische Amateur Radioclub PI4KAR
Bladel opgericht 10 november 1993

De radioronde quiz! Donderdag, 7 Mei om 20:00u op 145,325 Mhz in FM.

Gewonnen door Peter PD1EDS

Beste leden en alle andere radioamateurs,

Een belangrijk deel van de missie van PI4KAR is het organiseren van activiteiten voor- en door de leden, zoals contesten, bijeenkomsten en (knutsel) projecten. Helaas kunnen door de huidige corona maatregelen veel van deze zaken geen doorgang vinden. Dit vinden we natuurlijk jammer maar begrijpelijk. We hebben eens nagedacht hoe we in deze corona crisistijd toch nog een leuke aangepaste activiteit kunnen laten plaatsvinden en hebben het volgende bedacht:

De radioronde quiz!
Deze quiz vond plaats gedurende de radioronde van donderdag, 7 Mei om 20:00 u op 145,325 Mhz in FM.
Gebruik het document met een raster van 16 rijen en de kolommen A t/m K. In elke rij past een woord dat gerelateerd is aan onze radio hobby. De grijze vlakken blijven leeg. 
Gedurende de radio ronde wordt er per woord een hint gegeven. Je moet dan het juiste woord raden en dit invullen. Let op, geef niet het antwoord via de ronde, ieder moet dit zelf raden. 
Als de hints voor alle 16 woorden zijn gegeven dan worden de coördinaten van een aantal letters gegeven. Bijvoorbeeld A1, C5 etc. Met deze letters uit deze coördinaten kan een woord gevormd worden. Dit wordt gedaan voor 2 woorden, woord 1 en woord 2. Deze 2 woorden vormen de oplossing van de quiz. 

De persoon van wie het juiste antwoord, dus de juiste twee woorden die we zoeken, als eerste binnenkomt heeft de radio ronde quiz gewonnen.

Natuurlijk zouden we de KAR niet zijn als we hier geen prijs tegenoverstellen, dus dat hebben we gedaan. De prijs voor het winnen van de radio ronde quiz is:

Een bol.com tegoed kaart van 25 euro!

Iedereen mag meedoen, dus KAR lid of niet. Vragen kunnen natuurlijk wel gerelateerd zijn aan de KAR.


Radioquiz oplossingRadioquiz oplossing
Winnaar Peter PD1EDSPI4KAR
De Kempische Amateur Radioclub PI4KAR is opgericht op 10 november 1993 in Bladel, met het ideëel doel om in de Kempen de Radioamateurs en in techniek geïnteresseerden bij elkaar te brengen. 

"Verenigingen zijn de krenten in de pap van de samenleving".Wij beschikken over een eigen home aan de Leemskuilen (naast de Gilde) in Bladel, deze is bruikbaar als contestlocatie, vossenjagen in de prachtige natuur en kleine bijeenkomsten. Leden hebben altijd toegang tot het JMC home via een elektronisch toegangs- en bewakingssysteem.We zien het JMChome  namelijk als een verbindende factor in onze vereniging. Mensen moeten samenkomen, elkaar ontmoeten, samen gaan werken of recreëren maar ook ideeën komen samen en zorgen voor méér verbinding in de samenleving. We zien het JMCHome als een centrale plek, een middelpunt, een huiskamer, een plek waarin de bezoeker zich thuis voelt.De opbrengst van de bekende KARradio/techniekmarkt wordt geïnvesteerd in de vereniging en aan jeugd en ouderen, om deze voor te lichten over het zend-amateurisme en techniek in het algemeen. Hiervoor organiseren wij open dagen en houden de drempel om lid te worden van onze vereniging (financieel) laag.De Belgische en de Nederlandse Kempen bieden naast de historie, ook veel prachtige natuurgebieden en Bourgondische charmes. De "Contente Mens" en de ‘Acht Zaligheden', zijn typerend voor de Brabantse Kempen. 
Deze verwijzen naar de geschiedenis van de streek en naar het gemoedelijke karakter van de Kempische bevolking.

Wij bieden informatie, bijeenkomsten, en Kempische gezelligheid, voor leden en belangstellende.

 


E-mailen
Map