Kempische Amateur Radioclub PI4KAR
Bladel opgericht 10 november 1993
 
 
 

AGENDA&NIEUWS

 


Sponsoring
Sinds een aantal maanden zijn er 2 nieuwe Digitale Systemen in de regio Eindhoven actief, betaald uit eigen zak door een aantal amateurs.  

Het is de Dstar hotspot PI1EHV op 144.875 en de regionale DMR repeater PI1EHN op 438.2500

Maak er gebruik en leg de hele wereld aan je voeten(-:
PI4KAR heeft een sponsorbedrag van 150 euro hiervoor beschikbaar gesteld. 

De opbrengst voor PI4KAR van de Rabobank Clubkasactie is 75 euro, iedereen bedankt die op ons gestemd heeft.Donderdagavond 

Bijeenkomst in het KARhome, loop binnen vanaf 19.30

De radioshack is open, apparatuur en koffie staan klaar. 

Leemskuilen 16 B, 5531 NL, op het Gildeterrein in Bladel


 

1e zaterdag van de maand                 

Op de 1e zaterdagmiddag van de maand is er weer de knutselmiddag, jullie zijn van harte welkom in het KARhome voor gratis koffie, thee en Oma’s cake.


Veilingen bij de VERON Eindhoven

Zoals de meesten van jullie wel weten, is een van de activiteiten van de Veron afdeling Eindhoven een maandelijkse veiling en verkoop.
De regels voor de veiling en verkoop:

1. De veiling- en verkoopavond van de Veron afdeling Eindhoven staat open voor alle radio-amateurs, die lid zijn van een van de amateur-verenigingen en/ of afdelingen in de regio, dus zowel Veron, VRZA als de KAR.
2. Iedereen mag spullen ter veilig aanbieden. Een deel van de opbrengst ( 25% ) komt ten goede aan de afdeling Eindhoven; de rest is voor de verkoper.
3. Spullen, die aangeboden worden, horen bij onze radio-hobby.
4. Niet verkochte spullen moeten weer door de aanbieder mee naar huis worden genomen.
Uit de praktijk is gebleken, dat de meeste zaken voor "kwartjes" van eigenaar wisselen, dus verwacht niet er rijk van te worden HI....
De veiling en verkoop is in principe elke 2e maandag van de maand in Wijkgebouw 't Slot, Kastelenplein 167, 5653 LX  Eindhoven, aanvang 20:00 uur.
Zie de convo van de VERON afdeling Eindhoven voor verdere data.  https://a13.veron.nl/agenda-2/

 


KAR REMOTE SDR RX


Een goeie antenne is meer waard dan 1 kw, zeker bij ontvangst is een goeie antenne in een ideale omgeving zonder de man-made noise vandaag de dag niet meer voor elke Urbane amateur haalbaar.
Op het KARterrein is het RF rustig en de ontvangst super..

Inmiddels is de Discone antenne van 25-1330 mhz en Diamond 8010 aangesloten.


 

Plan Egyptische Poort Bladel.

Wij hebben als radioclub PI4KAR na de openbare belofte van de wethouder vorige in oktober 2016, "dat wij mogen blijven met ons clubgebouw", flink geïnvesteerd in onze home, techniek, infrastructuur en omliggend terrein. 

Het ledenaantal is toegenomen, we kunnen ons nu permitteren om jonge mensen uit de deze Kennisregio te informeren over techniek en communicatie. 
Wij houden de gemeente en partijen aan deze belofte om onze toekomst te zekeren.